Kategorie Medycyna

Nowe badanie krwi może wykryć chorobę Alzheimera na długo przed pojawieniem się objawów

Zgodnie z oświadczeniem opublikowanym w Journal of Experimental Medicine, proste badanie krwi może pomóc w wykryciu choroby Alzheimera wiele lat przed pojawieniem się wyraźnych objawów.


Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera jest spowodowana nieprawidłowym nagromadzeniem się białek w mózgu, a dokładniej beta-amyloidu i białka tau. Ostatecznie może to doprowadzić do manifestacji demencji.

Choroba charakteryzuje się postępującą utratą zdolności poznawczych, w tym problemami z pamięcią, trudnościami w rozwiązywaniu problemów i dezorientacją. Wiadomo jednak, że zmiany w mózgu mogą zachodzić przed pojawieniem się wyraźnych objawów.

Nowe badanie krwi może wykryć chorobę Alzheimera na długo przed pojawieniem się objawów

Wczesna diagnoza

Diagnozowanie Alzheimera oparte na białkach okazało się problematyczne, ponieważ specjaliści nie byli pewni, czy można je znaleźć we krwi. Okazało się jednak, że maleńkie ślady tych białek można znaleźć we krwi, co umożliwia diagnozę na bardzo wczesnym etapie.


Nowe badanie umożliwia wykrycie niewielkiego stężenia p-tau-217, zmodyfikowanego fragmentu białka tau, z niesamowitą dokładnością. Test jest w stanie zmierzyć ilość białka tau w zaledwie 4 milimetrach krwi.

Nowe badanie krwi może wykryć chorobę Alzheimera na długo przed pojawieniem się objawów

O ile nam wiadomo, jest to najniższe stężenie markera białkowego w ludzkim osoczu krwi, jakie kiedykolwiek zmierzono metodą spektrometrii mas. – powiedział Nicolas Barthélemy z Wydziału Neurologii w Washington University School of Medicine

Dalsze badania

Naukowcy od dawna poszukiwali skutecznego badania krwi umożliwiającego diagnozę Alzheimera. Choroba neurodegeneracyjna jest trudna do zidentyfikowania na wcześniejszych etapach i wydaje się, że szybko pojawia się u pacjentów z szeregiem objawów.

Wiadomość o nowym badaniu jest ekscytująca, ale eksperci ostrzegają, że minie jeszcze trochę czasu, zanim szpitale będą miały szeroko dostępne badania krwi wykrywające chorobę Alzheimera. Jak zawsze, potrzebne są także dalsze badania, by potwierdzić skuteczność metody.

Nowe badanie krwi może wykryć chorobę Alzheimera na długo przed pojawieniem się objawów

Chociaż badania te wyglądają niezwykle obiecująco, nadal potrzebne są dalsze walidacje na osobach z bardziej rutynowych środowisk klinicznych, a osiągnięcie standaryzacji testu we wszystkich laboratoriach będzie wymagało dużo pracy. Może minąć jeszcze co najmniej pięć lat, zanim zobaczymy dokładny test biomarkerów krwi na demencję w szpitalach. – skomentował Clive Ballard z University of Exeter Medical School