Kategorie Nauka

110 prywatnych notatek Einsteina trafiło do archiwum. Niektóre z nich mogą mieć znaczenie dla nauki

W przeddzień 140. urodzin Alberta Einsteina na Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie trafił zbiór ponad 100 listów napisanych przez noblistę. Dokumenty zawierają oryginalne rękopisy, a niektóre z nich nigdy wcześniej nie były widziane.


Dokumenty

Osobiste listy oferują wgląd w osobowość człowieka, który szczególnie przyczynił się do postępu w nauce. Niektóre strony zostały zdigitalizowane, by zapewnić większą dostępność do jego pracy.

Ze 110 arkuszy, 84 to matematyczne wzory i nieedytowane notatki z badań w latach 1944–1948. Naukowy kontekst wielu z nich nie jest jeszcze jasny, ale niektóre z nich mogą mieć znaczenie dla przyszłych badań.

110 prywatnych notatek Einsteina trafiło do archiwum. Niektóre z nich mogą mieć znaczenie dla nauki

Bezowocna praca

Najbardziej interesującym eksponatem jest jednak niepublikowany do tej pory dodatek do artykułu naukowego, który opisuje bezowocną Zunifikowaną Teorię, która łączy elektromagnetyzm i grawitację.


Einstein spędził ostatnie 30 lat swojego życia, próbując udowodnić powyższą teorię, jednak bezskutecznie. Załącznik nigdy nie był szerzej omawiany i wraz ze śmiercią naukowca został utracony, aż do teraz.

110 prywatnych notatek Einsteina trafiło do archiwum. Niektóre z nich mogą mieć znaczenie dla nauki

Życie prywatne

Dokumenty także ujawniają nieco bardziej osobistą stronę Einsteina. W liście z 1935 roku napisanym do syna Hansa, który mieszkał wtedy w Szwajcarii, laureat nagrody Nobla wyraża swoje zaniepokojenie stanem Europy i powstaniem partii nazistowskiej w Niemczech.

Z kolei osobista korespondencja Einsteina z wieloletnim przyjacielem Michele Besso pokazuje, jak bardzo noblista był poświęcony swojej pracy. Trzy listy z 1916 roku opisują prace nad absorpcją światła i emisją przez atomy, co później stało się podstawą technologii laserowej.

110 prywatnych notatek Einsteina trafiło do archiwum. Niektóre z nich mogą mieć znaczenie dla nauki

Dalsze prace

Naukowcy nadal katalogują nowe dokumenty. Późniejsza praca będzie poświęcona odkryciu znaczenia obliczeń, które znajdują się na marginesach notatek.

Archiwum Einsteina HU zawiera ponad 80000 pozycji, co czyni go najobszerniejszym zbiorem dokumentów dotyczących naukowca.

110 prywatnych notatek Einsteina trafiło do archiwum. Niektóre z nich mogą mieć znaczenie dla nauki

Fotografie: aps.org, alberteinstein.info, phys.org