Kategorie PsychologiaSpołeczeństwo

Okazuje się, że nieatrakcyjni ludzie znacznie przeceniają swój wygląd

Kwestia atrakcyjności może budzić kontrowersje, jednakże okazuje się, że osoby uważane za mniej „piękne” są bardziej skłonne zaprzeczać rzeczywistości w tej kwestii.


Przecenianie swojego wyglądu u osób nieatrakcyjnych

Badania dobitnie pokazują, że nie brakuje różnic między atrakcyjnymi a nieatrakcyjnymi ludźmi. Wiadomo, że najlepiej wyglądającym z nas łatwiej jest zarabiać dobre pieniądze, otrzymywać pomoc, unikać kar i być postrzeganymi jako kompetentne persony.

Najnowsze badania ujawniają kolejną rozbieżność: nieatrakcyjni ludzie wydają się mniej zdolni do dokładnej oceny własnej atrakcyjności i mają tendencję do przeceniania swojego wyglądu. W przeciwieństwie do tego, atrakcyjni ludzie mają tendencję do dokładniejszego oceniania siebie i wyjątkowo często nie doceniają własnej urody.

Okazuje się, że nieatrakcyjni ludzie znacznie przeceniają swój wygląd

Eksperyment opublikowany w Scandinavian Journal of Psychology obejmował sześć badań, w których poproszono uczestników o ocenę atrakcyjności siebie i innych. W badaniach poproszono również uczestników o przewidywanie, jak mogą ich oceniać inni.

W pierwszym badaniu główny autor Tobias Greitemeyer stwierdził, że uczestnicy, którzy byli najbardziej skłonni do przeceniania swojej atrakcyjności, byli jednymi z najmniej atrakcyjnych osób w badaniu, na podstawie średnich ocen.


Dlaczego tak się dzieje?

Wynika to z małej świadomości osób niepostrzeganych przez innych jako atrakcyjne. Jak tłumaczy autor badania:

Ogólnie rzecz biorąc, nieatrakcyjni uczestnicy oceniali siebie jako atrakcyjnych i wykazywali bardzo małą świadomość, że nieznajomi nie podzielają tego poglądu. Natomiast atrakcyjni uczestnicy mieli więcej wglądu w to, jak atrakcyjni są w rzeczywistości. […] Nieatrakcyjni ludzie zachowują złudne poczucie własnej atrakcyjności, podczas gdy poglądy na siebie atrakcyjnych ludzi są bardziej zakorzenione w rzeczywistości.

Okazuje się, że nieatrakcyjni ludzie znacznie przeceniają swój wygląd

Oszukują samych siebie

Wyniki jednego z badań sugerują, że nieatrakcyjni ludzie nie zaprzeczają całkowicie rzeczywistości w kwestii swojego wyglądu. W badaniu osobom nieatrakcyjnym pokazano zestaw zdjęć osób bardzo atrakcyjnych i nieatrakcyjnych oraz poproszono o wybranie zdjęć osób o porównywalnej atrakcyjności.

Okazuje się, że nieatrakcyjni ludzie znacznie przeceniają swój wygląd

Większość nieatrakcyjnych ludzi wybierała porównywanie się z podobnie nieatrakcyjnymi ludźmi. Jak podsumowuje Greitemeyer:

Odkrycie, że nieatrakcyjni uczestnicy wybrali nieatrakcyjne osoby, z którymi porównaliby swoją atrakcyjność, sugeruje, że mogą mieć przeczucie, że są mniej atrakcyjni, niż tego chcą. Po prostu nie chcą się do tego przyznać.