×

Badanie pokazało, że produkcja organicznej żywności ma negatywny wpływ na środowisko

Rolnictwo ekologiczne dąży do zmaksymalizowania „naturalności” oraz zminimalizowania interwencji chemicznej podczas uprawy i produkcji żywności. Jaki jednak ma wpływ na środowisko?


Rolnictwo ekologiczne

Okazuje się, że nie wcale nie taki dobry, a nawet wręcz przeciwnie. Badanie dotyczące zbiorów grochu i pszenicy sugeruje, że gospodarstwa ekologiczne niekorzystnie wpływają na klimat i przy okazji zajmują więcej miejsca.

Potrzeba miejsca oznacza wylesianie większych obszarów, a co za tym idzie, znacznie więcej węgla przechowywane jest w ziemi. Obszerne badanie zostało przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców.

Farm and Dunes

Badanie

Badanie ograniczyło się do kilku zbiorów w jednym regionie, warto więc dodać, że wciąż jest nieco za wcześnie, by przedstawiać oświadczenie dotyczące całego rolnictwa ekologicznego. Zespół podejrzewa jednak, że dane pokryją się w większości obszarów.

Na potrzeby badania skoncentrowano się na hodowli organicznego grochu i pszenicy na terenie Szwecji.

rolnictwo ekologiczne

Badanie pokazało, że groszek ekologiczny uprawiany w Szwecji, ma około 50 procent większy wpływ na klimat, niż ten uprawiany konwencjonalnie. W przypadku pszenicy różnica wynosi 70 procent.– powiedział Stefan Wirsenius z Chalmers University of Technology w Szwecji

Więcej miejsca

Głównie dlatego, że nie stosuje się nawozów organicznych, rolnictwo ekologiczne potrzebuje znacznie więcej miejsca. W zależności od tego, jak pozyskiwana jest przestrzeń i sposobu wykorzystywania ziemi, może to stanowić spory problem.

Zespół opracował metodę „kosztu emisji dwutlenku węgla”, by ocenić ślad węglowy niektórych gruntów użytkowych. Sporządzono więc wykres emisji dwutlenku węgla i ekologiczne gospodarstwa wypadają fatalnie w porównaniu do tych, gdzie stosowane są konwencjonalne metody.

rolnictwo ekologiczne

Mięso i nabiał

Jeszcze większe efekty uboczne będą możliwe do zaobserwowania w przypadku organicznego mięsa i produktów mlecznych. Zwierzęta karmione są ekologiczną żywnością, potrzebne miejsce do uprawy będzie znacznie większe.

W przypadku mięsa i mleka nie przeprowadzono jeszcze żadnych badań, więc powyższe stwierdzenia nadal pozostają jedynie wielce prawdopodobną hipotezą.

Cows

Korzyści

Zespół oczywiście nie zapomniał o korzyściach płynących z gospodarstw ekologicznych. Poprawa dobrostanu zwierząt i zrównoważone rolnictwo przy minimalnym zużyciu energii to główne zalety takiego rozwiązania.

Biorąc jednak pod uwagę wyniki, zespół sugeruje, że należy starannie rozważyć wykorzystanie rolnictwa ekologicznego i zagospodarowanie powierzchni. Chodzi o rozważenie wad i zalet, by lepiej podejmować zrównoważone decyzje.

farm

Żywność ekologiczna ma wiele zalet, ale jeśli chodzi wpływ na klimat, badania pokazują, że jest gorszą alternatywą. Większe zapotrzebowanie na grunty prowadzi do zwiększenia emisji dwutlenku węgla i wylesiania.

Produkcja żywności na świecie jest regulowana przez handel międzynarodowy, więc w jaki sposób prowadzimy gospodarstwa w Szwecji ma wpływ na wylesianie lasów tropikalnych. Jeśli wykorzystamy więcej ziemi na taką samą ilość żywności, przyczyniamy się pośrednio do większego wylesiania w innym miejscu na świecie.


Mika Nojewska

Miłośniczka wszystkiego, co dziwne i ciekawe. Głównie tworzy teksty dla nauka.rocks i przed komputerem spędza więcej czasu, niż chciałaby się przyznać. W wolnym czasie odkrywa nieodkryte i próbuje opanować świat. Kocia mama i mag na 55 levelu

Może Cię zainteresować