Kategorie RozwójSpołeczeństwo

5 ulubionych książek Alberta Einsteina. Miały ogromny wpływ na jego prace i światopogląd

Alberta Einsteina raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Bez wątpienia uważany za jedną z najzdolniejszych osób, jakie kiedykolwiek żyły, fizyk nie osiągnął tak wielkiego sukcesu bez wpływu innych.


Biblioteka Einsteina

5 ulubionych książek Alberta Einsteina. Miały ogromny wpływ na jego prace i światopogląd

Einstein analizował dzieła największych umysłów, o czym świadczy bogata kolekcja książek. Jak sam przyznał, wiele z nich miało ogromny wpływ na jego poglądy i teorie. Książki, które czytał najchętniej miały głównie charakter filozoficzny i naukowy.

Biblioteka Einsteina zawierała znaczną część ówczesnego kanonu. Nie zabrakło wielkiej kolekcji książek niemieckich, znalazło się tam również wiele dzieł filozoficznych. Ale jakie były ulubione książki Einsteina? Do których wracał najczęściej?

Wybrane dzieła Johanna von Goethego

5 ulubionych książek Alberta Einsteina. Miały ogromny wpływ na jego prace i światopogląd

W bibliotece znalazło się całkiem sporo dzieł von Goethego. Einstein nawet posiadał popiersie pisarza i był znany z tego, że cytował niektóre utwory. W liście do Leopolda Caspera z 1932 roku fizyk napisał, że „podziwiał Goethego jako poetę bez rówieśników i jednego z najmądrzejszych ludzi wszech czasów”.

David Hume „Traktat o ludzkiej naturze”

5 ulubionych książek Alberta Einsteina. Miały ogromny wpływ na jego prace i światopogląd

Książka XVIII-wiecznego szkockiego filozofa była próbą zrozumienia związku między nauką a ludzką naturą. Jak przyznał sam Einstein, „Traktat o ludzkiej naturze” miał na niego ogromny wpływ.


Naukowo-moralna filozofia podobała się fizykowi, podobnie jak sugestia, by przejść od spekulacji metafizycznych do faktów, które można obserwować. Ta implikacja miała głęboki wpływ na rozwój sprzecznych z intuicją pomysłów Einsteina.

Baruch Spinoza „Etyka”

5 ulubionych książek Alberta Einsteina. Miały ogromny wpływ na jego prace i światopogląd

Spinoza była XVII-wiecznym żydowsko-holenderskim filozofem. Jego dzieła stanowiły podstawę oświecenia i współczesnej krytyki biblijnej. „Etyka” jest jednym z podstawowych dzieł największych filozofii zachodu.

Książka opisuje kosmologię, obraz rzeczywistości i jednocześnie zawiera wskazówki dotyczące etycznego życia oraz przedstawia Boga jako naturalny porządek. Panteizm Spinozy był częścią „duchowego poglądu” Einsteina.

Wierzę w Boga Spinozy, który objawia się w harmonii wszystkiego, co istnieje, a nie w Bogu, który troszczy się o los i czyny ludzkości. – powiedział Einstein Herbertowi S. Goldsteinowi

Miguel de Cervantes „Don Kichot”

5 ulubionych książek Alberta Einsteina. Miały ogromny wpływ na jego prace i światopogląd

Niewykluczone, że ta pozycja jest zaskoczeniem. Einstein jednak kochał klasyczną opowieść o Don Kichocie. To podobno dzieło, które spodobało mu się najbardziej i najchętniej czytał je, by się zrelaksować.

Ernst Mach „Analiza wrażeń”

5 ulubionych książek Alberta Einsteina. Miały ogromny wpływ na jego prace i światopogląd

Na teorię względności miała wpływ twórczość Ernsta Macha, XIX-wiecznego austriackiego filozofa i fizyka. W swoim dziele Mach pisał o nieuchwytnej naturze ludzkich zmysłów i zmienności ego. W książce znalazła się także krytyka absolutnego czasu i przestrzeni Newtona.