×

Badanie zidentyfikowało pięć cech osobowości milionerów, którzy sami dorobili się majątku

Myślisz, że masz to, czego potrzeba, aby zostać milionerem, który samodzielnie dorobił się swojej fortuny?


Bogactwo

Okazuje się, że istnieją pewne wspólne cechy osobowości wśród osób, które się wzbogaciły. W artykule opublikowanym w Humanities and Social Sciences Communications, wskazano pięć cech osobowości powiązanych z superbogaczami.

Według autorów jeden profil osobowości był najbardziej widoczny wśród tych, którzy sami dorobili się milionów, w porównaniu z tymi, którzy odziedziczyli swoje bogactwo. Najpierw jednak należało przyjrzeć się analizom.

Źródło majątku

Aby dojść do swoich wniosków, badacze biorący udział w badaniu obliczyli wartość netto mieszkańców Niemiec na podstawie danych z Niemieckiego Panelu Społeczno-Ekonomicznego.

Wśród nich znalazły się osoby należące do kategorii „bardzo bogatych”, którą na potrzeby niniejszego badania zdefiniowano jako majątek netto przekraczający 1 mln euro. Osoby z kategorii „niezamożni” miały mniej niż 800000 euro.

Odizolowano źródła majątku – samozatrudnienie, przedsiębiorczość, prezenty, małżeństwo i spadek. Informacje zostały porównane z wynikami ankiet wśród uczestników, które badały typy i cechy osobowości.

Cechy osobowości

Więc jaka jest Wielka Piątka cech bogaczy? Osoby, które doszły do majątku mają wyższą tolerancję na ryzyko, otwartość, ekstrawersję i sumienność, a stosunkowo niższy neurotyzm. Te odkrycia poszerzają i uzupełniają istniejące badania.

Uczestnicy, którzy najdokładniej odzwierciedlali pięć zwycięskich cech, pochodzili głównie z grupy, która „stworzyła się sama”, a następnie tych, których bogactwo pochodziło z połączenia środków odziedziczonych.

Najsłabiej do tych kategorii pasowały osoby, które majątek zdobyły w wyniku darowizn i dziedziczenia. Badanie identyfikuje korelację między cechami osobowości a charakterem bogactwa, ale jest to oczywiście niezależne od związku przyczynowego.


Mika Nojewska

Miłośniczka wszystkiego, co dziwne i ciekawe. Głównie tworzy teksty dla nauka.rocks i przed komputerem spędza więcej czasu, niż chciałaby się przyznać. W wolnym czasie odkrywa nieodkryte i próbuje opanować świat. Kocia mama i mag na 55 levelu

Może Cię zainteresować