×

Co warto wiedzieć o specjalistycznych tłumaczeniach naukowych?

Tłumaczenia naukowe to jedne z najtrudniejszych w realizacji przekładów, których przygotowaniem powinny trudnić się wyłącznie profesjonalne biura tłumaczeń. Przełożenie na wybrany język docelowy artykułu lub innej publikacji o ściśle naukowym charakterze wymaga bowiem od tłumacza posiadania szerokiej wiedzy, znajomości specjalistycznego słownictwa z konkretnej dziedziny nauki oraz najwyższej poprawności stylistycznej, gramatycznej i językowej tłumaczenia.


Czym charakteryzują się specjalistyczne tłumaczenia naukowe?

Tłumaczenia naukowe dotyczą szerokiej grupy tekstów o specjalistycznym, naukowym charakterze. Najczęściej wykonuje się przekłady takich publikacji, jak artykuły naukowe i popularnonaukowe, książki, monografie, recenzje, badania i rozprawy naukowe, prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne. Tłumaczenia naukowe są obłożone specjalistycznym słownictwem oraz posiadają branżową, odpowiadającą konkretnemu gatunkowi publikacji, budowę. Ich nadrzędnym celem jest z kolei zrozumiałe i niebudzące żadnych wątpliwości przekazanie czytelnikowi konkretnej, specjalistycznej wiedzy.

Profesjonalne tłumaczenia tekstów o naukowym charakterze muszą spełniać wysokie standardy jakości i wyróżniać się pełną poprawnością językową i merytoryczną. Od jakości zrealizowanego przekładu nierzadko zależy bowiem dalsza kariera naukowa autora, a często również renoma, jaką w świecie nauki cieszy się dany ośrodek badawczy. W związku z tym, profesjonalne biura tłumaczeń specjalizujące się w przekładach naukowych realizację tego typu zleceń powierzają jedynie najlepszym, biegłym w konkretnej dziedzinie nauki tłumaczom.

Tłumaczenia naukowe w praktyce. Native speakerzy w służbie naukowcom

Tłumaczenia naukowe to grupa przekładów pisemnych, z których najczęściej korzystają naukowcy, chcący zaistnieć na arenie międzynarodowej. Aby zaprezentować swoją działalność szerokiemu gronu odbiorców oraz podzielić się dokonanymi przez siebie odkryciami, są zobligowani do regularnego publikowania na łamach zagranicznych czasopism branżowych. Prasa naukowa najczęściej wydawana jest w języku angielskim, co sprawia, że zdecydowana większość przekładów naukowych jest realizowana w parze polski-angielski.

Każde tłumaczenie, wykonywane przez profesjonalne biuro tłumaczeń, powinno być dodatkowo poddawane specjalistycznej korekcie (tzw. proofreading), za którą odpowiadają doświadczeni native speakerzy. Proofreading ma na celu wyeliminowanie wszelkich budzących wątpliwości sformułowań i innych ewentualnych błędów oraz nadanie gotowemu tekstowi perfekcyjnej formy językowej. Brak korekty native speakera przekładu bardzo często skutkuje bowiem odrzuceniem publikacji przez redakcję zagranicznego czasopisma, co może zaprzepaścić szansę naukowca na zaprezentowanie swoich osiągnięć szerokiej publiczności i zrobienie kariery na międzynarodowej arenie.

Od manuskryptu do korekty językowej native speakera. Etapy powstawania tłumaczenia naukowego

Naukowiec, który pragnie zlecić wykonanie przekładu swojej pracy na konkretny język obcy, musi w pierwszej kolejności przedłożyć manuskrypt w języku polskim biuru tłumaczeń. Po wstępnej wycenie kosztów realizacji zlecenia, zespół tłumaczy zajmujący się zleceniem ustala z klientem, gdzie ma zostać opublikowane tłumaczenie oraz uzyskuje wytyczne od wydawnictwa na temat wymagań odnośnie przekładu.

Następnie publikacja w języku polskim trafia w ręce profesjonalnego tłumacza, którym najczęściej jest lingwista specjalizujący się w konkretnej dziedzinie nauki. W razie jakichkolwiek wątpliwości tłumacz konsultuje swoją pracę także z innymi współpracującymi z biurem tłumaczami naukowymi, co ma na celu przygotowanie w pełni poprawnego pod względem merytorycznym przekładu. Często korzysta także z materiałów referencyjnych, jak poprzednie publikacje naukowe, dostarczonych przez klienta.

Ostatnim etapem realizacji tłumaczenia naukowego jest przekazanie gotowego przekładu native speakerowi, którego zadaniem będzie dokonanie ostatecznej korekty językowej oraz dostosowanie gotowej publikacji do wymagań zagranicznego odbiorcy. Po zatwierdzeniu gotowego tłumaczenia, artykuł w języku obcym jest przekazywany redakcji czasopisma lub wydawnictwa, przez które ma zostać opublikowany. W razie pojawienia się jej zastrzeżeń lub uwag biuro tłumaczeń wprowadza ostatnie zmiany i poprawki, ostatecznie przygotowując tłumaczenie naukowe do publikacji.

Tłumaczenia publikacji naukowych należą do jednych z najbardziej wymagających przekładów pisemnych. Aby w pełni sprostać wysokim wymaganiom współczesnych badaczy i naukowców, nad przekładem każdej publikacji naukowej w Podgórskim Biurze Tłumaczeń pracuje wysoko wykwalifikowany zespół tłumaczy i specjalistów z konkretnej dziedziny. Ich biegłość językowa w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą daje każdemu klientowi gwarancję, iż gotowy przekład jego pracy sprosta wysokim wymaganiom zagranicznych recenzentów, otwierając mu drzwi do międzynarodowej kariery naukowej.


Mika Nojewska

Miłośniczka wszystkiego, co dziwne i ciekawe. Głównie tworzy teksty dla nauka.rocks i przed komputerem spędza więcej czasu, niż chciałaby się przyznać. W wolnym czasie odkrywa nieodkryte i próbuje opanować świat. Kocia mama i mag na 55 levelu