×

UE stworzy gigantyczną bazę danych osobowych. System będzie zawierać także dane biometryczne

Już nie Wielki Brat, a Unia Europejska patrzy. Parlament Europejski kilka miesięcy temu zagłosował za połączeniem szeregu systemów kontroli granicznej, migracji i egzekwowania prawa w jedną, gigantyczną bazę danych. Powitajcie Common Identity Repository (CIR).


Common Identity Repository

Common Identity Repository (CIR) ma ujednolicić dane ponad 350 milionów osób. System umożliwi śledzenie biometrii obywateli Unii Europejskiej, a także osób spoza wspólnoty.

CIR będzie zawierać zarówno dokumenty tożsamości, jak i dane biometryczne, które zostaną udostępnione wszystkim organom granicznym.

Systemy objęte nowymi przepisami obejmowałyby system informacyjny Schengen, Eurodac, wizowy system informacyjny (VIS) oraz trzy nowe systemy: europejski system rejestrów karnych dla obywateli państw trzecich (ECRIS-TCN), EES oraz europejski system informacji i zezwoleń (ETIAS). – informuje UE

UE patrzy

Common Identity Repository został przegłosowany przez Parlament Europejski 15 kwietnia w dwóch oddzielnych głosowaniach. Za wprowadzeniem nowych przepisów opowiedziała się zdecydowana większość.

Parlament Europejski i Rada Europejska oczywiście obiecują „odpowiednie zabezpieczenia” w celu ochrony prawa do prywatności oraz regulowania dostępu funkcjonariuszy do danych. Nie zmienia to jednak faktu, że CIR uruchomi jedną z największych na świecie baz danych osobowych, które będą również zawierać dane biometryczne.

Common Identity Repository

Przeciwnicy

Oczywiście nie brakuje przeciwników CIR. Odkąd w zeszłym roku przedstawiono projekt, pojawiły się głosy, że Unia Europejska po prostu stworzy scentralizowaną bazę danych Wielkiego Brata, a to już punkt bez powrotu.

Europejską bazę danych wyprzedza jedynie system wykorzystywany przez chiński rząd oraz indyjski system Aadhar. Istnienie CIR łatwo można uzasadnić, zawsze jednak istnieją obawy związane z nieodpowiednim wykorzystaniem informacji dotyczących osób, które nie są przedmiotem żadnych dochodzeń kryminalnych.


Mika Nojewska

Miłośniczka wszystkiego, co dziwne i ciekawe. Głównie tworzy teksty dla nauka.rocks i przed komputerem spędza więcej czasu, niż chciałaby się przyznać. W wolnym czasie odkrywa nieodkryte i próbuje opanować świat. Kocia mama i mag na 55 levelu

Może Cię zainteresować