Kategorie InnePsychologiaSpołeczeństwoTech

UE stworzy gigantyczną bazę danych osobowych. System będzie zawierać także dane biometryczne

Już nie Wielki Brat, a Unia Europejska patrzy. Parlament Europejski kilka miesięcy temu zagłosował za połączeniem szeregu systemów kontroli granicznej, migracji i egzekwowania prawa w jedną, gigantyczną bazę danych. Powitajcie Common Identity Repository (CIR).


Common Identity Repository

Common Identity Repository (CIR) ma ujednolicić dane ponad 350 milionów osób. System umożliwi śledzenie biometrii obywateli Unii Europejskiej, a także osób spoza wspólnoty.

CIR będzie zawierać zarówno dokumenty tożsamości, jak i dane biometryczne, które zostaną udostępnione wszystkim organom granicznym.

UE stworzy gigantyczną bazę danych osobowych. System będzie zawierać także dane biometryczne

Systemy objęte nowymi przepisami obejmowałyby system informacyjny Schengen, Eurodac, wizowy system informacyjny (VIS) oraz trzy nowe systemy: europejski system rejestrów karnych dla obywateli państw trzecich (ECRIS-TCN), EES oraz europejski system informacji i zezwoleń (ETIAS). – informuje UE


UE patrzy

Common Identity Repository został przegłosowany przez Parlament Europejski 15 kwietnia w dwóch oddzielnych głosowaniach. Za wprowadzeniem nowych przepisów opowiedziała się zdecydowana większość.

Parlament Europejski i Rada Europejska oczywiście obiecują „odpowiednie zabezpieczenia” w celu ochrony prawa do prywatności oraz regulowania dostępu funkcjonariuszy do danych. Nie zmienia to jednak faktu, że CIR uruchomi jedną z największych na świecie baz danych osobowych, które będą również zawierać dane biometryczne.

Common Identity Repository

Przeciwnicy

Oczywiście nie brakuje przeciwników CIR. Odkąd w zeszłym roku przedstawiono projekt, pojawiły się głosy, że Unia Europejska po prostu stworzy scentralizowaną bazę danych Wielkiego Brata, a to już punkt bez powrotu.

Europejską bazę danych wyprzedza jedynie system wykorzystywany przez chiński rząd oraz indyjski system Aadhar. Istnienie CIR łatwo można uzasadnić, zawsze jednak istnieją obawy związane z nieodpowiednim wykorzystaniem informacji dotyczących osób, które nie są przedmiotem żadnych dochodzeń kryminalnych.


Fotografie: europarl.europa.eu, europarl.europa.eu, statewatch.org