×

Po kim dzieci dziedziczą inteligencję? Czy w tym przypadku tylko geny odgrywają rolę?

Już przy pierwszym spotkaniu z dzieckiem, często się słyszy „cała mamusia”, „nos to ma po tacie” itd. Rodzice również debatują, co dane dziecko po nich odziedziczyło – wygląd, cechy osobowości czy talenty.


Jednak zdecydowanie rzadziej słyszy się o inteligencji. Czy ta jest dziedziczona, a jeżeli tak, to po którym z rodziców? Wielu rodziców kłóci się o to, w kogo wdała się pociecha.

Inteligencja

Matki i ojcowie często przekomarzają się po kim ich dzieci mają charakter, wygląd, umiejętności, talenty czy mądrość. Okazuje się, że da się te „spory” rozwiązać, gdyż istnieją naukowe dowody na to, że dzieci dziedziczą inteligencje po matce. Musicie nam wybaczyć ojcowie.

Niejednokrotnie badania wykazały, że to chromosom X odpowiedzialny jest za przenoszenie inteligencji do genu dziecka. A jak wiadomo kobiety mają podwójną ilość tych chromosomów (XX) podczas gdy mężczyźni tylko jedną (XY).

Jak to jest z tym dziedziczeniem?

Co więcej, jedno z badań przeprowadzonych przez Medical Research Council Social and Public Health Sciences Unit w Glasgow wykazało, że iloraz inteligencji dzieci jest bardziej podobny do ilorazu inteligencji ich matek.

Doświadczenie to polegało na przeprowadzaniu wywiadów oraz testów osobom w wieku od 14 do 22 roku życia. Naukowcy brali pod uwagę również inne czynniki takie jak – wykształcenie czy status społeczno-ekonomiczny.

Wyniki wykazały, że najlepszym wyznacznikiem inteligencji były ich matki, a IQ młodych ludzi różniło się tylko o około 15 punktów. Oczywiście można znaleźć mnóstwo wyjątków, ale wyniki jednoznacznie rozwiązują spór.

Nie tylko geny

Co prawda nie wszyscy badacze zgadzają się z hipotezą chromosomu X. Wielu z nich podkreśla, że genetyka nie jest jedynym czynnikiem określającym i wpływającym na inteligencję dziecka. Według Psychology Spot około 40-60 procent inteligencji jest dziedziczona.

Natomiast pozostałą część dzieci nabywa ze środowiska, w którym się wychowują. Więc spokojnie ojcowie, wy również możecie brać udział w rozwoju emocjonalnym oraz intelektualnym waszych pociech. Zbudujecie ją poprzez odpowiednie wychowanie oraz naukę.


Może Cię zainteresować