×

Dzieci kobiet z objawami zespołu policystycznych jajników są bardziej narażone na rozwój autyzmu

Pomijając kilka zaburzeń pojedynczego genu, uważa się, że większość form autyzmu powstaje w wyniku złożonej zależności między odziedziczonymi wariantami potencjalnych genów a zmianami w ich ekspresji wywołanymi przez środowisko oraz sygnalizacją chemiczną.


Epigentyka

Nie raz stwierdzono, że w rozwoju autyzmu kluczową rolę odgrywa wspomniana epigenetyka. Choć badano możliwy wpływ czynników środowiskowych oddziałujących po urodzeniu (wykluczono jakiekolwiek powiązania ze szczepionkami), coraz więcej badań wskazuje, że spektrum zaburzeń autyzmu zostaje uruchomione w rozwoju prenatalnym i zaangażowane są w to czynniki, na które zostaje wystawione jeszcze nienarodzone dziecko.

Stała teoria

Jedna z teorii pojawia się w wynikach co jakiś czas. Sugeruje ona, że podwyższone poziomy androgenów wytwarzanych przez matkę mają w tej kwestii znaczącą rolę. Nowe badanie przeprowadzone przez University of Cambridge w Autism Research Center jedynie dodaje wagi temu sformułowaniu. Z badania wynika, że dzieci kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS) częściej mają autyzm.

PCOS

Zespół policystycznych jajników to dość powszechny stan, choć wciąż niewiele o nim wiadomo. Kobiety z PCOS wytwarzają wyjątkowo wysoki poziom androgenów, co powoduje dysfunkcje metaboliczne, insulinooporność i zapobiega wypełnionym płynem woreczkom wielokomórkowym uwolnienie komórki jajowej. Problem dotyka około 15% kobiet na świecie.

Wyniki tego badania pomagają nam zrozumieć wpływ testosteronu na rozwijający się mózg płodu oraz na jego późniejsze zachowanie i umysł. Efekty hormonalne jednak niekoniecznie zależą od czynników genetycznych. – powiedział w oświadczeniu starszy autor Simon Baron-Cohen

Badanie

W badaniu zespół analizował powiązania PCOS z ASD. Częstotliwość występowania PCOS u kobiet z ASD wynosił 971, a stosunek występowania ASD u kobiet z PCOS wyniósł 26263 w porównaniu do 130000 kobiet z grupy kontrolnej. Wyniki ujawniły, że kobiety z ASD były bardziej narażone na PCOS, choć u kobiet z PCOS ryzyko pojawienia się ASD były znacznie wyższe. (W badaniu nie brano pod uwagę czynników psychiatrycznych)

Ostatnia część analizy odnosiła się do urodzeń. Okazało się, że dzieci urodzone przez kobiety z PCOS były o 35% bardziej narażone na autyzm. Reguła sprawdziła się zarówno w przypadku dziewczynek, jak i chłopców, choć ASD jest cztery razy częstszy w przypadku dzieci płci męskiej. Choć brano pod uwagę warunki metaboliczne i stan psychiczny, nie uwzględniono potencjalnego ryzyka dziedziczonego po ojcu.

Wyniki

Biorąc pod uwagę najnowsze badanie i te, które przeprowadzono wcześniej, zespół Cohena zaleca, by niemowlęta urodzone przez matki z zespołem policystycznych jajników były monitorowane pod kątem spektrum zaburzeń autystycznych. Wczesna interwencja może pomóc w obejściu deficytów społecznych. Autorzy badania również niechętnie dodają, że nadal jest zbyt wcześnie, by faktycznie stwierdzić, że tylko androgeny są odpowiedzialne za rozwój autyzmu.


Mika Nojewska

Miłośniczka wszystkiego, co dziwne i ciekawe. Głównie tworzy teksty dla nauka.rocks i przed komputerem spędza więcej czasu, niż chciałaby się przyznać. W wolnym czasie odkrywa nieodkryte i próbuje opanować świat. Kocia mama i mag na 55 levelu

Może Cię zainteresować