Kategorie RozwójSpołeczeństwo

Głos matki jest kluczowy dla rozwoju mózgu dziecka. Ma on niezwykłą moc

Nic dziwnego, że dziecko woli głos matki niż nieznajomego. Począwszy od macicy, rozwijające się ścieżki słuchowe płodu wyczuwają dźwięki i wibracje ze strony matki. Wkrótce po urodzeniu dziecko bez problemu rozpoznaje głos matki i stara się, aby lepiej słyszeć jej głos niż nieznane kobiece głosy.


Głos mamy rozwija dziecko

Badanie wcześniaków z 2014 roku wykazało, że odtworzenie nagrania głosu matki, gdy dziecko ssało smoczek, wystarczyło do poprawy umiejętności karmienia doustnego i skrócenia czasu pobytu w szpitalu. Głos matki może uspokoić dziecko w sytuacjach stresowych, obniżając poziom kortyzolu, hormonu stresu i zwiększając poziom oksytocyny, hormonu więzi społecznej.

Głos matki jest kluczowy dla rozwoju mózgu dziecka. Ma on niezwykłą moc

Głos matki aktywuje przednią korę przedczołową i lewą tylną część skroniową mocniej niż nieznany głos, co przygotowuje niemowlę do wyspecjalizowanego zadania przetwarzania mowy. Dzieje się to, gdy dzieci dorastają, chociaż wydaje się intuicyjne, jednak czy głos matki ma szczególną moc nad niemowlętami i małymi dziećmi?

Odpowiedź przyniosło badanie rezonansem magnetycznym

Daniel Abrams to neurobiolog ze Stanford University School of Medicine. Jego zespół naukowców postanowił odpowiedzieć na to pytanie za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), techniki neuroobrazowania, która mierzy aktywność mózgu poprzez wykrywanie zmian metabolicznych w przepływie krwi.


Naukowcy przebadali 24 dzieci w wieku od 7 do 12 lat, które miały normalny iloraz inteligencji, nie miały zaburzeń rozwojowych i były wychowywane przez matki biologiczne.

Głos matki jest kluczowy dla rozwoju mózgu dziecka. Ma on niezwykłą moc

W maszynie MRI te dzieci słuchały nagrań bezsensownych słów wypowiadanych przez ich matki lub inne kobiety. Naukowcy specjalnie wybrali bezsensowne słowa, aby nie uruchamiać obwodów mózgowych związanych z semantyką. Co właściwie się stało, gdy te starsze dzieci usłyszały głos matki?

Zespół postawił hipotezę, że słuchanie jej głosu spowoduje większą aktywność w obszarach mózgu odpowiedzialnych za rozpoznawanie głosu i przetwarzanie mowy. To w porównaniu z sytuacją, gdy słyszały inne nieznane głosy żeńskie.

Lepiej słuchać mamy!

Głos matki aktywował szeroki zakres struktur mózgu, w tym ciało migdałowate, które reguluje emocje, jądro półleżące i przyśrodkową korę przedczołową. To strefy będące częścią głównego obwodu nagrody oraz wrzecionowaty obszar twarzy, który przetwarza wizualne informacje o twarzy.

Ten wzorzec aktywności mózgu można porównać do neuronalnego odcisku palca, w którym głos matki wyzwala określoną aktywność w mózgu jej dziecka.

Głos matki jest kluczowy dla rozwoju mózgu dziecka. Ma on niezwykłą moc

Na tym badanie się nie zakończyło. Zespół odkrył, że im bardziej neuronalne połączenie między tymi „selektywnymi głosowo” regionami mózgu a tymi związanymi z nastrojem, nagrodą i przetwarzaniem twarzy, tym więcej zdolności komunikacyjnych posiadało dziecko. Innymi słowy, „neuronowy odcisk palca” głosu matki w mózgu dziecka może przewidywać zdolność dziecka do komunikowania się w sferze społecznej.


Źródła: science.sciencemag.org