×

Analiza genetyczna ujawniła, że łuskowce jednak nie odegrały kluczowej roli w pandemii COVID-19

Łuskowce prawdopodobnie nie są bezpośrednim źródłem trwającej pandemii koronawirusa. Wcześniejsza hipoteza została obalona po przeprowadzeniu szczegółowej analizy genetycznej trzech chorych zwierząt.


Gospodarz pośredni

Wcześniejsze badania wykazały, że SARS-CoV-2 pochodzi z nietoperzy, ale został przeniesiony na ludzi przez pośredniego gospodarza. Niektórzy naukowcy sugerowali, że łuskowce mogły odegrać kluczową rolę w pandemii COVID-19.

Łuskowce są najczęstszymi ofiarami nielegalnego handlu zwierząt, ze względu na swoje łuski. Według tradycyjnej chińskiej medycyny, przynoszą one wiele korzyści zdrowotnych, co sprawia, że ludzie nieustannie mają z nimi kontakt.

Łuskowce

W ciągu ostatnich 45 lat liczba zabitych łuskowców wzrosła o 150 procent. Handel tymi zwierzętami jest nielegalny, ale wiele osób w krajach azjatyckich nadal je hoduje. Często także są sprzedawane na tzw. mokrych targach.

Badania wykazały, że łuskowce są nosicielami szczepów koronawirusów, które ściśle są powiązane z patogenem, który prowadzi do COVID-19. Analizy ujawniły, że unikalny skład genetyczny chroni je przed intensywnymi reakcjami immunologicznymi obserwowanymi u ludzi zakażonych koronawirusem.

Koronawirusy

Koronawirusy są znane z infekowania zwierząt, ale rzadko przeskakują i infekują ludzi. W kwietniu wykryto sześć nowych szczepów u nietoperzy, z których obecnie żaden nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ludzi.

Dalsze badania i identyfikacja tych koronawirusów stanowi ważny krok w celu zapobiegania przyszłych epidemii, które widzieliśmy w przeszłości – zespół ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS) w 2003 roku, MERS w 2015 oraz obecna pandemia COVID-19.

Analiza

Naukowcy z Guangdong Institute of Applied Biological Resources dokładniej zbadali, czy łuskowce mogły być gospodarzami pośrednimi. Genom chorych zwierząt porównano z tymi, które zostały skonfiskowane na czarnym rynku.

Wyniki wskazują, że koronawirus łuskowca jest genetycznie podobny do SARS-CoV-2, a także grupy koronawirusów nietoperzy, ale prawdopodobnie nie jest jego prekursorem. Stworzenia nie są więc gospodarzami pośrednimi.

Analizy molekularne i filogenetyczne wykazały, że wirus pangolin-CoV-2020 jest genetycznie powiązany z SARS-CoV-2, a także z grupą koronawirusów nietoperzy, ale nie ma bezpośredniego związku. SARS-CoV-2 nie wywodzi się bezpośrednio z pangolin-CoV-2020. – piszą autorzy w PLOS Pathogens

Dalsze poszukiwania

Łuskowce są naturalnymi gospodarzami koronawirusów, ale mało prawdopodobne, by były bezpośrednimi gospodarzami i kluczem COVID-19. Możliwe jednak, że są nosicielami betakoronawirusów, które mają „nieznany potencjał do zarażania ludzi”.

Dokładne źródło SARS-CoV-2 jest wciąż nieznane, a naukowcy twierdzą, że w celu zwalczania kolejnych pandemii konieczny jest globalny nadzór, a także zrewidowanie relacji między ludźmi i dzikim światem.


Mika Nojewska

Miłośniczka wszystkiego, co dziwne i ciekawe. Głównie tworzy teksty dla nauka.rocks i przed komputerem spędza więcej czasu, niż chciałaby się przyznać. W wolnym czasie odkrywa nieodkryte i próbuje opanować świat. Kocia mama i mag na 55 levelu

Może Cię zainteresować