Kategorie MedycynaNauka

Naukowcy obliczyli, jaki jest maksymalny możliwy wiek, który może osiągnąć człowiek

Ile najdłużej może żyć człowiek? Jeśli wszystkie czynniki zewnętrzne zostaną usunięte z równania, a ludzkie ciało zostanie zepchnięte na absolutną krawędź, ile lat teoretycznie może osiągnąć człowiek?


Ludzki wiek

Naukowcom z Singapuru wydaje się, że znaleźli odpowiedź, która została opublikowana w Nature Communications. Zespół opracował sprytną strategię wykorzystującą badania krwi, które rzekomo mierzą bezwzględny wiek, jaki może osiągnąć ludzkie ciało.

Zgodnie z ich wskaźnikiem, nazwanym wskaźnikiem dynamicznego stanu organizmu (DOSI), naukowcy uważają, że maksymalny okres życia ludzkiego ciała wynosi 150 lat. Starzenie związane jest z postępującym pogorszeniem funkcji i czyni organizm podatnym na choroby.

Autorzy połączyli szereg zmiennych związanych z wiekiem i trajektoriami starzenia się w jedną miarę, która pozwoliła na wygenerowanie uproszczonego, ilościowego maksymalnego okresu życia.

Naukowcy obliczyli, jaki jest maksymalny możliwy wiek, który może osiągnąć człowiek
guinnessworldrecords

DOSI

Starzenie się następuje, gdy nasze DNA replikuje się w kółko, stając się bardziej podatnym na błędy i wynikające z nich choroby. Jednym z najlepszych wskaźników ogólnego stanu zdrowia jest obecnie pełna morfologia krwi (CBC).

Metoda jest nieoceniona w badaniach przesiewowych w kierunku choroby. Śledząc wyniki CBC na trajektorii starzenia, zespół odkrył, że zmiany w morfologii można wykorzystać do stworzenia ogólnego wskaźnika starzenia.

Wynik jest miarą odporności fizycznej, a wśród badanych osób wskaźnik DOSI był podwyższony u osób, które prowadzą styl życia związany z większą zachorowalnością, jak na przykład palenie.

Naukowcy obliczyli, jaki jest maksymalny możliwy wiek, który może osiągnąć człowiek
theverge

Starzenie się

DOSI był powiązany z występowaniem typowych schorzeń i wiekiem, co sugeruje, że jest silnym markerem progresji organizmu człowieka. Kiedy naukowcy przyjrzeli się zdrowym osobom, DOSI przewidział występowanie przyszłych chorób związanych z wiekiem.

Aby wykorzystać swój wskaźnik do uzyskania maksymalnej długości życia, naukowcy spojrzeli w przyszłość badanych osób. Okazało się, że postępująca utrata funkcji wskazuje, że ludzie są w stanie osiągnąć wiek 120-150 lat, co jest zgodne z wcześniejszymi badaniami.

Co ciekawe, ich wyniki sugerują, że nawet przy najbardziej zaawansowanych terapiach zwalczania chorób, jakie będą dostępne w przyszłości, ludzie nie przekroczyliby tego poziomu bez rozwiązania problemu związanego ze starzeniem się.