×

Naukowcy obliczyli, jaki jest maksymalny możliwy wiek, który może osiągnąć człowiek

Ile najdłużej może żyć człowiek? Jeśli wszystkie czynniki zewnętrzne zostaną usunięte z równania, a ludzkie ciało zostanie zepchnięte na absolutną krawędź, ile lat teoretycznie może osiągnąć człowiek?


Ludzki wiek

Naukowcom z Singapuru wydaje się, że znaleźli odpowiedź, która została opublikowana w Nature Communications. Zespół opracował sprytną strategię wykorzystującą badania krwi, które rzekomo mierzą bezwzględny wiek, jaki może osiągnąć ludzkie ciało.

Zgodnie z ich wskaźnikiem, nazwanym wskaźnikiem dynamicznego stanu organizmu (DOSI), naukowcy uważają, że maksymalny okres życia ludzkiego ciała wynosi 150 lat. Starzenie związane jest z postępującym pogorszeniem funkcji i czyni organizm podatnym na choroby.

Autorzy połączyli szereg zmiennych związanych z wiekiem i trajektoriami starzenia się w jedną miarę, która pozwoliła na wygenerowanie uproszczonego, ilościowego maksymalnego okresu życia.

DOSI

Starzenie się następuje, gdy nasze DNA replikuje się w kółko, stając się bardziej podatnym na błędy i wynikające z nich choroby. Jednym z najlepszych wskaźników ogólnego stanu zdrowia jest obecnie pełna morfologia krwi (CBC).

Metoda jest nieoceniona w badaniach przesiewowych w kierunku choroby. Śledząc wyniki CBC na trajektorii starzenia, zespół odkrył, że zmiany w morfologii można wykorzystać do stworzenia ogólnego wskaźnika starzenia.

Wynik jest miarą odporności fizycznej, a wśród badanych osób wskaźnik DOSI był podwyższony u osób, które prowadzą styl życia związany z większą zachorowalnością, jak na przykład palenie.

Starzenie się

DOSI był powiązany z występowaniem typowych schorzeń i wiekiem, co sugeruje, że jest silnym markerem progresji organizmu człowieka. Kiedy naukowcy przyjrzeli się zdrowym osobom, DOSI przewidział występowanie przyszłych chorób związanych z wiekiem.

Aby wykorzystać swój wskaźnik do uzyskania maksymalnej długości życia, naukowcy spojrzeli w przyszłość badanych osób. Okazało się, że postępująca utrata funkcji wskazuje, że ludzie są w stanie osiągnąć wiek 120-150 lat, co jest zgodne z wcześniejszymi badaniami.

Co ciekawe, ich wyniki sugerują, że nawet przy najbardziej zaawansowanych terapiach zwalczania chorób, jakie będą dostępne w przyszłości, ludzie nie przekroczyliby tego poziomu bez rozwiązania problemu związanego ze starzeniem się.


Mika Nojewska

Miłośniczka wszystkiego, co dziwne i ciekawe. Głównie tworzy teksty dla nauka.rocks i przed komputerem spędza więcej czasu, niż chciałaby się przyznać. W wolnym czasie odkrywa nieodkryte i próbuje opanować świat. Kocia mama i mag na 55 levelu

Może Cię zainteresować