Kategorie Kosmos

Badanie wykazało, że cząsteczki organiczne w marsjańskim meteorycie nie zostały utworzone przez życie

Nowa analiza ujawniła, że cząsteczki organiczne wykryte w najstarszym meteorycie, który przeleciał z Marsa na Ziemię, były produktem interakcji między wodą a skałami.


Meteoryt Allan Hills 84001

Odkrycie obala teorię, że cząsteczki organiczne są produktem ubocznym starożytnych mikroorganizmów, a także zdradza nieco więcej na temat aktywności geochemicznej w pierwszych latach Marsa.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Science cofa się o 4 miliardy lat, kiedy uformował się meteoryt Allan Hills 84001 znaleziony na Antarktydzie w 1984 roku. Zespół przyjrzał się mineralogii okazu w nanoskali.

Badanie wykazało, że cząsteczki organiczne w marsjańskim meteorycie nie zostały utworzone przez życie

Cząstki organiczne

Zespół doszedł do wniosku, że substancje organiczne powstały w wyniku reakcji związanych z wystawieniem skał bazaltowych na działanie wody hydrotermalnej. Próbka pokazuje dwa mechanizmy działające w tworzeniu cząsteczek organicznych.


Pierwszy proces geochemiczny nazywa się serpentynizacją. Odbywa się, gdy krążąca woda wchodzi w interakcję ze skałami magmowymi bogatymi w żelazo lub magnez. Serpentynizacja zmienia ich skład chemiczny i uwalnia wodór.

Drugi proces nazywa się karbonizacją. W tym przypadku to lekko kwaśna woda, bogata w dwutlenek węgla, wchodzi w interakcję ze skałami, prowadząc do powstania minerałów węglanowych.

Badanie wykazało, że cząsteczki organiczne w marsjańskim meteorycie nie zostały utworzone przez życie

Wszystko, czego potrzeba do tego typu syntezy organicznej, to przesiąkanie solanki zawierającej rozpuszczony dwutlenek węgla przez skały magmowe. – wyjaśniają naukowcy

Poszukiwanie życie

Na podstawie przeprowadzonej analizy nie jest jasne, czy te dwa procesy zaszły jednocześnie, czy później. Procesy te były już obserwowane na Marsie, ale po raz pierwszy ich połączone efekty zostały odkryte w tej samej skale.

Poszukiwanie życia na Marsie to nie tylko próba odpowiedzi na pytanie „czy jesteśmy sami?” Odnosi się również do wczesnych środowisk Ziemi i odpowiada na pytanie „skąd przybyliśmy?” Więcej dowiemy się z próbek zebranych przez łaziki.