Kategorie CiekawostkiMedycyna

Najrzadszą krew na świecie posiada zaledwie 50 osób. „Złota krew” ma wyjątkowe właściwości

Istnieje grupa krwi tak rzadka, że posiada ją mniej niż 50 osób na świecie. Często określa się ją mianem „złotej krwi” ze względu na rzadkość występowania i wartość dla innych.


Grupy krwi

Każdy słyszał o czterech głównych grupach krwi: A, B, AB i O. Jest ona zdeterminowana przez obecność antygenów, które wywołają odpowiedź immunologiczną. Grupa krwi A ma antygeny A, grupa B ma antygeny B, grupa AB ma oba, a O nie ma żadnego.

Oprócz antygenów A i B na krwinkach czerwonych znajdują się inne białka zwane czynnikiem Rh, których obecność lub brak określa, czy grupa krwi jest dodatnia (+) czy ujemna (−). To tak w wielkim skrócie.

Najrzadszą krew na świecie posiada zaledwie 50 osób. „Złota krew” ma wyjątkowe właściwości

Zgodność antygenów

Dana osoba może oddać krew komuś innemu, tylko jeśli antygeny są zgodne. Ludzie z krwią Rh− mogą dawać krew zarówno biorcom Rh−, jak i Rh+, ponieważ Rh− nie ma kłopotliwego białka. Jednak osoby z krwią Rh+ nie mogą podawać biorcom Rh−.

Rh dodatni jest znacznie bardziej powszechny niż Rh ujemny, chociaż istnieje pewna zmienność w różnych populacjach. Krew typu O ujemna nie ma żadnego z antygenów, więc nie wywoła odpowiedzi immunologicznej u nikogo. Jest uniwersalna.


Sprawa staje się o wiele bardziej skomplikowana z setkami antygenów odgrywających rolę, a to podstawa tego, co musisz wiedzieć, aby zrozumieć, dlaczego złota krew RH-zero jest tak niezwykła.

Najrzadszą krew na świecie posiada zaledwie 50 osób. „Złota krew” ma wyjątkowe właściwości

Rh-zero

Krótko mówiąc, złota krew nie zawiera żadnych antygenów Rh. Osoby z tą grupą krwi nie mają mutacji w genach budujących te białka, więc brakuje im każdego z nich. Po raz pierwszy wykryto ją u pewnej Australijki w 1961 roku.

Od tego czasu zidentyfikowano kilka innych przypadków. Szacuje się, że złotą krew posiada 1 na 6 milionów ludzi na całym świecie. Do tej pory zarejestrowano zaledwie 43 potwierdzone przypadki tej grupy.

Normalnie grupa krwi jest dziedziczna, ale krew Rh-zero jest inna. Przyczyną jest mutacja w genie RHCE odziedziczona po każdym z rodziców, rzadkie zjawisko znane jako dziedziczenie autosomalne recesywne, gdy osoba dziedziczy dwie kopie zmutowanego genu, po jednej od każdego z rodziców.

Najrzadszą krew na świecie posiada zaledwie 50 osób. „Złota krew” ma wyjątkowe właściwości

Złota krew

Złota krew jest uważana za „uniwersalną” krew dla każdego. Ma więc ogromną wartość dla osób z rzadkimi grupami krwi w układzie Rh, ponieważ nie zawiera żadnego z antygenów, które mogłyby wywołać alarm dla układu odpornościowego.

Grupa Rh-zero jest także stosowana w badaniach biomedycznych. Bycie wyjątkowym w tym przypadku wiąże się jednak z pewnymi problemami. Znalezienie zgodnego dawcy jest niezwykle trudne, bo praktycznie każda krew jest niekompatybilna.