Kategorie Medycyna

Po raz pierwszy zarejestrowano aktywność mózgu osób z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi

Po raz pierwszy zarejestrowano aktywność mózgu związaną z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi.


Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Badanie opublikowane w czasopiśmie Nature Medicine może doprowadzić do stworzenia nowych terapii. W pierwszym tego typu eksperymencie zarejestrowano sygnały elektryczne w mózgach pięciu osób z OCD.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne to schorzenie neurologiczne, które dotyka wielu osób i może mieć ogromny wpływ na jakość życia. Objawy obejmują natrętne myśli i kompulsywne zachowania. Przybierają bardzo różne formy i mogą być trudne do wyleczenia.

Szacuje się, że około 2 procent populacji zmaga się z OCD. Około 20-40 procent osób poszukujących pomocy specjalistycznej nie reaguje na tradycyjne terapie lub leki.

Po raz pierwszy zarejestrowano aktywność mózgu osób z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi

Po raz pierwszy sygnały mózgowe od uczestników z chorobami neuropsychiatrycznymi zostały zarejestrowane wraz z odpowiednimi miarami behawioralnymi. – powiedziała Nicole Provenza z Brown University


DBS

Nowa terapia zwana głęboką stymulacją mózgu (DBS), która polega na umieszczeniu elektrod w określonych obszarach mózgu w celu dostarczenia stymulacji elektrycznej, okazała się obiecująca u ponad połowy pacjentów, którzy nie reagują na inne terapie.

Ogranicza ją jednak niezdolność do reagowania na zmiany objawów OCD. Obecnie tylko lekarz może dostosować poziom stymulacji, stąd potrzeba adaptacyjnego systemu DBS. Nasilenie objawów jest bardzo zmienne w czasie i może być wywoływane przez różne czynniki.

Po raz pierwszy zarejestrowano aktywność mózgu osób z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi

Korzystając z tych sygnałów mózgowych, możemy być w stanie odróżnić, kiedy ktoś doświadcza objawów OCD, a kiedy nie, a ta technika umożliwiła zarejestrowanie tej różnorodności zachowań i aktywności mózgu.

Nowe metody leczenia

Rejestrując w czasie rzeczywistym dane dotyczące aktywności behawioralnej, w tym mimikę twarzy, ruchy ciała i intensywność doświadczanych objawów, wraz z sygnałami mózgowymi, zespół był w stanie zidentyfikować biomarkery neuronalne związane z OCD.

Potencjalnie mogą one zostać wykorzystane w nowym systemie DBS. Zostały one zidentyfikowane w sieci korowo-prążkowo-wzgórzowo-korowej, części mózgu, która odpowiada za tworzenie nawyków, wykonywanie ruchów i nagradzanie.

System DBS, który może regulować intensywność stymulacji w odpowiedzi na objawy, może zapewnić pacjentom większą ulgę i mniej skutków ubocznych. Im lepiej rozumiemy neuronowe sygnatury zdrowia i chorób, tym większe są nasze szanse na wykorzystanie DBS do skutecznego leczenia trudnych zaburzeń mózgu, takich jak OCD. – podsumował zespół