Kategorie CiekawostkiMedycyna

Po raz pierwszy z powodzeniem przeszczepiono genetycznie zmodyfikowaną świńską nerkę człowiekowi

Po raz pierwszy w historii z powodzeniem przeniesiono nerkę pobraną od świni pacjentowi z martwym mózgiem.


Pierwszy zabieg

Zabieg jest odważnym krokiem w kierunku ksenotransplantacji, czyli wykorzystania narządów zwierzęcych do przeszczepu ludziom. Zespół z NYU Langone Health za zgodą rodziny przeprowadził operację na kobiecie, u której niedawno stwierdzono śmierć mózgu.

Według głównego chirurga, głównym celem badania było „dostarczenie pierwszych dowodów na to, że to, co wydaje się obiecującymi wynikami u naczelnych innych niż ludzie, przełoży się na dobry wynik u człowieka”.

Po raz pierwszy z powodzeniem przeszczepiono genetycznie zmodyfikowaną świńską nerkę człowiekowi

Ksenotransplantacja

Jedną z głównych przeszkód ksenotransplantacji było odrzucenie narządów przez biorcę. By pokonać ten problem, zespół wykorzystał genetycznie modyfikowaną nerkę świni, z której usunięto cząsteczki cukru odgrywające kluczową rolę w odrzuceniu narządów.

Chirurdzy podłączyli nerkę do dużych naczyń krwionośnych poza biorcą i monitorowali ją przez dwa dni. Organ nie tylko został przyjęty przez gospodarza, ale był również w stanie normalnie funkcjonować.

Nerka filtrowała odpady i wytwarzała mocz. Zespół ma nadzieję, że ten wstępny test w niedalekiej przyszłości doprowadzi do przeszczepów żywym biorcom. Wielu ludzi umiera w oczekiwaniu na nowy organ.

Po raz pierwszy z powodzeniem przeszczepiono genetycznie zmodyfikowaną świńską nerkę człowiekowi

Ze świni do człowieka

Świnie mają narządy podobne do ludzi, a porównywalny rozmiar jest dodatkową zaletą. Zwierzęta są też hodowane w celu spożycia mięsa, co oznacza, że mało prawdopodobne, by wzbudziły obawy etyczne wśród naukowców i społeczeństwa.

Zespół wybrał nerkę do przeszczepu ze względu na obiecujące wyniki zaobserwowane u naczelnych innych niż człowiek, ale mają nadzieję, że inne narządy odniosą taki sam sukces. Być może właśnie został otwarty nowy rozdział, którzy pomoże rozwiązać niedobór organów.