Kategorie EkologiaNaturaStworzenia

Pandy wielkie żyjące na wolności nie są dłużej zagrożone wyginięciem. To doskonała wiadomość!

Dla miłośników przyrody mamy doskonałą wiadomość. Pandy wielkie żyjące na wolności w Chinach nie są już zagrożone.


Pandy wielkie

Oświadczenie zostało wydane przez Cui Shuhonga, szefa Departamentu Ochrony Przyrody i Ekologii Ministerstwa Środowiska. Zmiana klasyfikacji jest przypisywana działaniom podjętym w celu ochrony bioróżnorodności i siedlisk.

Szacuje się, że poza niewolą w Chinach żyje około 1800 pand wielkich. Pięć lat temu zwierzęta trafiły na listę stworzeń „zagrożonych wyginięciem”. Choć ich sytuacja nadal nie jest idealna, pandy wielkie zostały przeniesione do kategorii „podatnych”.

Pandy wielkie żyjące na wolności nie są dłużej zagrożone wyginięciem. To doskonała wiadomość!

Priorytety gatunku

Sytuacja gatunku wygląda znacznie lepiej, ale działania w celu ochrony pand wielkich muszą zostać kontynuowane. Mimo wszystko wiadomość jest powodem do świętowania. Skarb narodowy Chin jeszcze nie znika z naszej planety.

Przywracanie dzikich populacji jest ostatecznym celem każdej inicjatywy na rzeczy ochrony środowiska, więc poprawa sytuacji pand wielkich jest szczególnie radosna. Zwierzęta okazały się niechętnie rozmnażać w niewoli.

Wypróbowano wiele kreatywnych metod, by wprowadzić pandy w odpowiedni nastrój i zachęcić do prokreacji, ale rzadko przynosiły zamierzone efekty. Większość zwierząt była bardziej zainteresowana jedzeniem niż miłosnymi igraszkami.