Kategorie Medycyna

57-letniemu pacjentowi przeszczepiono genetycznie zmodyfikowane świńskie serce

W Centrum Medycznym Uniwersytetu Maryland chirurdzy przeszczepili serce świni 57-letniemu pacjentowi.


Świńskie serce

Mężczyzna powoli powraca do zdrowia. To pierwsza taka operacja na świecie, a postęp medyczny nieustannie przekracza granice możliwości. Ośmiogodzinna operacja serca jest następstwem dwóch pierwszych przeszczepów świńskich nerek biorcom ludzkim.

Narządy pobrano od genetycznie zmodyfikowanych świń, które nie wytwarzały cząsteczki cukru wywołującej silne ataki ze strony ludzkiego układu odpornościowego. Proces wcześniej przetestowano u zwierząt naczelnych.

Chociaż było to najważniejsze, usunięcie odpowiedniego genu było tylko jedną z dziesięciu modyfikacji genetycznych wymaganych do uczynienia świni odpowiednim dawcą. Dodano także sześć ludzkich genów.

57-letniemu pacjentowi przeszczepiono genetycznie zmodyfikowane świńskie serce

Niedobór narządów

Już teraz ilość ludzkich narządów do przeszczepów jest niewystarczająca, a problem pogłębi się ze względu na starzejące się społeczeństwo. Istnieją dwie możliwości rozwiązania problemu – sztuczne narządy lub zwierzęce.

Świnie są biologicznie na tyle podobne do ludzi, że ich narządy mogą wykonywać pracę w ludzkim ciele, pod warunkiem, że nie zostaną odrzucone przez układ odpornościowy biorcy. Naukowcom udało się rozwiązać problem potencjalnego odrzucenia.

57-letniemu pacjentowi przeszczepiono genetycznie zmodyfikowane świńskie serce

Transplantologia

Sukces niewątpliwie otwiera nowy rozdział w medycynie i transplantologii. Pacjenci po operacji będą brać leki, aby zapobiec odrzuceniu przez całe życie, tak jak robi to większość osób, które otrzymuje nowe organy.

Leki te osłabiają układ odpornościowy, czyniąc dawców narządów podatnymi na choroby, co stanowi poważny problem, szczególnie w obliczu trwającej pandemii. Niemniej jednak udana operacja jest absolutnym sukcesem i daje nadzieję wielu innym pacjentom.

Wiele narządów można wyleczyć i wykorzystać w ten sposób od zwierzęcia. Jeśli to prawda, zmienimy oblicze tego, co jest możliwe dla ludzi, którzy teraz latami czekają na przeszczep.