Kategorie Nauka

Ziemia posiada cykliczny puls aktywności geologicznej, ale nikt nie wie dlaczego

Śledząc historię naszej planety i gigantyczne wydarzenia geologiczne na przestrzeni setek milionów lat, można zaobserwować cykliczne wybuchy aktywności, które powtarzają się we względnie stałym tempie.


Puls Ziemi

Naukowcy z New York University i Carnegie Institution for Science opisali ten osobliwy wzór w czasopiśmie Geoscience Frontiers. Określają go jako „puls Ziemi”, ale podstawowa przyczyna, która go napędza wciąż pozostaje nieuchwytna.

Autorzy przeanalizowali 89 dobrze udokumentowanych wydarzeń geologicznych w ciągu ostatnich 260 milionów lat – dramatyczne zmiany płyt tektonicznych, odtlenianie oceanów, masowe wymieranie i wahania poziomów morza.

Wyniki ujawniły, że te globalne wydarzenia geologiczne były skupione w 10 różnych punktach czasowych na przestrzeni 260 milionów lat. Powtarzają się mniej więcej co 27,5 miliona lat.

Ziemia posiada cykliczny puls aktywności geologicznej, ale nikt nie wie dlaczego

Wielu geologów uważa, że zdarzenia geologiczne są losowe w czasie, ale nasze badanie dostarcza dowodów statystycznych na wspólny cykl, co sugeruje, że te zdarzenia geologiczne są powiązane. – powiedział Michael Rampino w oświadczeniu


Przedział czasowy

Ostatnia gromada zdarzeń geologicznych miała miejsce około 7 milionów lat temu, więc minie kolejne 20 milionów lat, zanim nasza planeta doświadczy kolejnych impulsów dużej aktywności geologicznej.

Próba znalezienia wzorca geologicznej aktywności Ziemi nie jest nowym pomysłem. Już starożytne religie próbowały znaleźć ideę cykli wydarzeń w przyrodzie. Badania geologiczne sugerują, że skala czasowa wynosi między 26 a 36 milionów lat.

Ziemia posiada cykliczny puls aktywności geologicznej, ale nikt nie wie dlaczego

Przyczyna zmian

Nie do końca wiadomo, co właściwie napędza puls Ziemi. Dotychczasowe spekulacje ujawniają, że może to mieć coś wspólnego z wewnętrzną dynamiką Ziemi wpływającą na globalną tektonikę i klimat.

Alternatywnie zmiany mogą być popychane przez cykle obserwowane na ziemskiej orbicie Układu Słonecznego i w szerszej Galaktyce. Pewne jest jednak to, że szczyty aktywności geologicznej powodują kolosalne zmiany w naszej planecie.