Kategorie NaturaZjawiska

Rośliny mogą się stresować i wydawać ultradźwięki niesłyszalne dla ludzkiego ucha

Nowe badania wykazały, że rośliny mogą się stresować, kiedy coś im zagraża. Wydają przy tym ultradźwięki, które nie są słyszalne dla ludzkiego ucha.


Ultradźwięki

Nagrania ujawniają, że każdy z dźwięków zawiera informacja o bieżącej sytuacji. Zaskoczeni odkryciem naukowcy uważają, że może to zmienić sposób w jaki myślimy o królestwie roślin, które w pewnym sensie uważano za bezgłośne.

Szczegóły badania zostały opublikowane w bioRxiv. Zespół twierdzi, że wyniki badania przyczyniają się do naukowego zrozumienia ewolucji roślin i ekologii na całym świecie.

Rośliny mogą się stresować i wydawać ultradźwięki niesłyszalne dla ludzkiego ucha

Rośliny mogą się stresować

Z wcześniejszych badań dowiedzieliśmy się, że rośliny mogą się stresować zmianami temperatury i światła, a także atakami innych stworzeń, co może powodować zmiany fenotypu (kolor, zapach, kształt).

Stwierdzono także, że rośliny wystawione na czynniki stresujące wydzielają lotne związki organiczne. Dlatego naukowcy z Uniwersytetu w Tel Awiwie postanowili sprawdzić, czy wydają jakiekolwiek dźwięki.


Eksperyment

W eksperymencie tytoń i pomidory pozbawiono wody lub obcinano im łodygi. W międzyczasie rejestrowano dźwięki, a mikrofony koncentrowały się na zakresie ultradźwięków od 20 do 150 kHz.

Stwierdzono, że rośliny poddane stresowi emitują znacznie więcej dźwięków niż rośliny z grupy kontrolnej. Choć nie były głośniejsze, były znacznie bardziej zróżnicowane w zależności od tego, co się działo.

Rośliny mogą się stresować i wydawać ultradźwięki niesłyszalne dla ludzkiego ucha

Królestwo roślin

Poszczególne ultradźwięki niosły informacje o stanie fizjologicznym rośliny. Specjalnie zaprojektowany model uczenia maszynowego był zdolny do odróżnienia poszczególnych dźwięków roślin.

Jak rośliny mogą wydawać dźwięki bez strun głosowych? Naukowcy twierdzą, że może to być wynik wewnętrznego procesu znanego jako kawitacja, w którym pęcherzyki powietrza tworzą się i wybuchają.

Kawitacja

Wcześniejsze badania wykazały, że kawitacja może wytwarzać wibracje, ale nie była związana z przenoszeniem dźwięku. W przypadku roślin dźwięki były jednak słyszalne z odległości 5 metrów.

Zdaniem naukowców ten dystans sugeruje, że wrażliwe organizmy słuchowe, takie jak myszy i ćmy, mogą również być w stanie wychwycić i zinterpretować ultradźwięki wydawane przez rośliny.