Kategorie Społeczeństwo

Co jest główną przyczyną rozwodów i jak często decydujemy się na zakończenie związku?

Nikt nie bierze ślubu tylko po to, by kilka lat później się rozwieść. Choć cały proces jest dość nieprzyjemną i bolesną sprawą, jednak rozwód to dość powszechne rozwiązanie. Co takiego sprawia, że pary tak często decydują się na zakończenie małżeństwa?


Statystyki

Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego zajmowali się tą kwestią od 1971 roku. Każdego roku analizowali statystyki dotyczące rozwodów, a ich wnioski dla wielu osób nie okażą się zaskakujące. Zdecydowana większość par decyzję o rozwodzie argumentuje „nieuzasadnionym zachowaniem” partnera.

rozwód

Nieuzasadnione zachowanie

Warto wyjaśnić, co skrywa się pod tym terminem, bo jest on dość obszerny. Definicja jest bardzo zróżnicowana, jednak głównie obejmuje brak wsparcia emocjonalnego, nadużywanie alkoholu, przemoc psychiczną oraz fizyczną i „ukryte” długi. Termin niezwykle konserwatywny, choć odnosi się do tak częstych problemów, z którymi zmagają się małżeństwa.

Co więcej, analiza danych statystycznych wykazała, że w ciągu ostatnich 30 lat, ponad połowa rozwodów zainicjowana jest przez żony, które mają dość „nieuzasadnionego zachowania” swoich mężów.

Divorce

Kobiety nie bez winy

Z drugiej strony, kobiety w statystykach nie pozostają bez winy. Choć wiele rozwodów zainicjowanych przez mężczyzn również jest spowodowana „nieuzasadnionym zachowaniem” żon, równie częstym powodem jest zdrada. Co więcej, kobiety mimo wszystko znacznie częściej przejawiają zachowania doprowadzające do rozpadu małżeństwa, choć w tym przypadku dodatkową rolę odgrywa wcześniejsza separacja.


Bez orzeczenia o winie

Podstawą do zakończenia małżeństwa jest dowód na nieodwracalny rozpad związku. W Polsce zdecydowana większość, bo aż 74%, decyduje się na rozwód bez orzekania o winie. Oznacza to, że wszystko odbywa się za porozumieniem stron i żaden z małżonków nie ponosi odpowiedzialności za rozpad związku. Przynajmniej w teorii. Na to również wynaleziono ładny termin, jak „niezgodność charakterów”.

Często też wystarczającym uzasadnieniem do zakończenia związku małżeńskiego jest wcześniejsza separacja, która z reguły trwa dwa lata.

rozwód

W mieście rozwodem kończy się 44% małżeństw, podczas gdy na wsi 22,7%.

Pochopna decyzja

Oczywiście statystyki są tylko statystykami. Oprócz „niezgodności charakteru” najczęstszymi przyczynami jest zdrada, problemy z alkoholem, przemoc psychiczna i problemy finansowe, co ponownie zamyka się w terminie „nieuzasadnione zachowanie”.

Wielu specjalistów wyciąga jednak odważne wnioski, że decyzje o rozwodzie są podejmowane pochopnie, a para nie stara się znaleźć kompromisu i naprawić związku. Biorąc jednak pod uwagę dane ostatnich lat (45% mężczyzn i 66% kobiet decydujących się na rozwód to osoby poniżej 24. roku życia), być może to decyzja o małżeństwie okazała się być pochopną.

Choć oczywiście nie należy generalizować, nie da się jednocześnie zaprzeczyć temu, że rosnąca liczba rozwodów powoli staje się poważnym problemem społecznym


Fotografie: stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/2/9/1/rocznik_statystyczny_rp_2014.pdf, stat.gov.pl