×

Mapa zanieczyszczeń pozwala prześledzić różnice w jakości powietrza podczas pandemii koronawirusa

Nowa platforma internetowa stworzona przez Europejską Agencję Kosmiczną pozwala użytkownikom śledzić zanieczyszczenie powietrza na całym świecie.


Jakość powietrza

Oprócz monitorowania jakości powietrza, użytkownicy mogą śledzić zmiany, które zaobserwowano podczas globalnej pandemii koronawirusa. Interaktywne mapy pokazują średnie stężenie dwutlenku azotu zarejestrowane w ciągu 14 dni.

Mapy pobierają dane z satelity Copernicus Sentinel-5P wystrzelonego w 2017 roku w celu mapowania globalnych zanieczyszczeń za pomocą przyrządu Tropomi, który wykrywa „unikalny odcisk” gazów atmosferycznych, by dokładniej obrazować sytuację.

Dwutlenek azotu

Dwutlenek azotu (NO2) to gaz o nieprzyjemnym odorze, który emitowany jest z pojazdów i elektrowni podczas spalania paliwa. Oddychanie powietrzem z wysokim stężeniem gazu może podrażniać układ oddechowy, prowadzić do astmy, kaszlu, świszczącego oddechu, a także trudności w oddychaniu.

Gdy dwutlenek azotu wchodzi w interakcje z wodą, tlenem i innymi pierwiastkami, może tworzyć kwaśne deszcze negatywnie wpływające na ekosystemy. Stężenie może różnić się w ciągu kilku dni z powodu wahań wskaźników emisji lub zmieniających się warunków pogodowych.

Drastyczne zmiany

Zdjęcia satelitarne z marca 2020 roku pokazały trwały spadek poziomu dwutlenku azotu w Chinach, głównie ze względu na spowolnienie gospodarcze w związku z wybuchem pandemii koronawirusa, co według naukowców mogło uratować życie 77000 osób.

Obecnie, po zniesieniu ograniczeń, w regionie ponownie obserwuje się wzrost poziomu NO2. Z kolei w całej Europie zaobserwowano „znaczną redukcję” stężenia dwutlenku azotu między marcem a kwietniem w kilku dużych miastach.

Indie odnotowały spadek poziomu zanieczyszczenia w niektórych miastach nawet o 50 procent, co zdaniem ekspertów z programu Copernicus jest bezpośrednio związane z sytuacją wywołaną koronawirusem.

ESA stwierdza, że monitorowanie jakości powietrza w Europie i na całym świecie jest ważne w kontekście zmieniającej się jakości powietrza, szczególnie w odniesieniu do globalnych zmian.


Mika Nojewska

Miłośniczka wszystkiego, co dziwne i ciekawe. Głównie tworzy teksty dla nauka.rocks i przed komputerem spędza więcej czasu, niż chciałaby się przyznać. W wolnym czasie odkrywa nieodkryte i próbuje opanować świat. Kocia mama i mag na 55 levelu

Może Cię zainteresować