×

Pewna cecha osobowości znacząco wpływa na dłuższe życie. Potwierdzają to badania

Czy istnieje cecha osobowości, która mogłaby wskazywać na to jak długo będziemy żyć? Okazuje się, że tak.


Jednym z najbardziej intrygujących odkryć ostatnich badań jest znalezienie pojedynczej cechy osobowości, która przewiduje długowieczność, bardziej niż jakikolwiek inny czynnik. Wiadomo, że zdrowie fizyczne, styl życia i genetyka są ważnymi wskaźnikami oczekiwanej długości życia. Jednak okazuje się rola osobowości może być równie istotna w tym kontekście.

Najnowsze badanie zidentyfikowało pojedynczą cechę, która lepiej przewiduje długowieczność niż jakakolwiek inna

W badaniu poddano obserwacji cechy osobowości ponad 3500 uczestników na przestrzeni 50 lat i stwierdzono, że jedna cecha, sumienność, była najsilniej związana z długowiecznością.

Sumienność definiowana jest jako skłonność do bycia zorganizowanym, rzetelnym i ukierunkowanym na cel. Często również kojarzona z samodyscypliną i odpowiedzialnością. Badanie wykazało, że ludzie, którzy uzyskali wyższe wyniki w pomiarach sumienności, częściej żyli dłużej niż ci, którzy uzyskali wyniki niższe.

Rezultat tego badania uzupełniają rosnącą liczbę analiz, które sugerują, że cechy osobowości mogą być ważnym czynnikiem zdrowia i długowieczności. Wcześniejsze badania wykazały, że takie cechy, jak optymizm i otwartość są związane z lepszym zdrowiem fizycznym i psychicznym, a tym samym z dłuższym życiem.

Wyniki tego badania mają ważne implikacje dla naszego zrozumienia, w jaki sposób osobowość może wpływać na zdrowie i długowieczność

Sugeruje to, że cechy takie jak sumienność mogą być kluczowym elementem decydującym o tym, jak długo dana osoba będzie żyła. Sugeruje to również, że interwencje mające na celu zachęcenie ludzi do kultywowania takich cech, mogą być korzystne w promowaniu długowieczności.

Wyniki tego badania są ważnym przypomnieniem znaczenia osobowości w określaniu zdrowia i długowieczności. Chociaż zdrowie fizyczne, styl życia i genetyka odgrywają ważną rolę, okazuje się, że równie ważnym czynnikiem jest osobowość. Odkrycie, że pojedyncza cecha osobowości może przewidywać długość życia jest intrygujące i wymaga dalszych badań.


Mika Nojewska

Miłośniczka wszystkiego, co dziwne i ciekawe. Głównie tworzy teksty dla nauka.rocks i przed komputerem spędza więcej czasu, niż chciałaby się przyznać. W wolnym czasie odkrywa nieodkryte i próbuje opanować świat. Kocia mama i mag na 55 levelu

Może Cię zainteresować