Kategorie Kosmos

Najnowsze szacunki potwierdzają, że Wszechświat ma około 13,8 miliarda lat

Seria nowo opublikowanych artykułów może ożywić ważną debatę w kosmologii. Różne podejścia do pomiaru tempa ekspansji Wszechświata skutkowały różnymi wartościami, co miało ogromny wpływ na jego ogóle rozumienie.


Wiek Wszechświata

Prościej mówiąc, wiek kosmosu szacuje się na podstawie zmierzonej szybkości ekspansji. Rozbieżne wyniki doprowadziły do wielu debat i lekkiego kryzysu tej dziedziny. Z jednej strony mamy pomiary z kosmicznego tła mikrofalowego (CMB).

Misja Planck Europejskiej Agencji Kosmicznej szacuje wiek kosmosu na 13,78 miliardów lat. Z drugiej strony dokładne pomiary ruchu poszczególnych galaktyk sugerują, że Wszechświat rozszerza się szybciej, więc może być miliony lat młodszy.

Najnowsze szacunki potwierdzają, że Wszechświat ma około 13,8 miliarda lat
space

Zgodność danych

Nowa praca opublikowana w Journal of Cosmology and Astroparticle Physics dokładnie analizuje obserwacje z Atacama Cosmology Telescope (ACT). Za pomocą instrumentu zbadano także CMB, czyli poświatę po Wielkim Wybuchu.

Dokonany pomiar wieku wynosi 13,77 miliarda lat z błędem do 40 milionów, co zgadza się z szacunkami misji Planck. Wynik częściowo zamyka debatę i zwraca uwagę na wiele kwestii, które muszą zostać rozważone podczas szacowania wieku Wszechświata.

Najnowsze szacunki potwierdzają, że Wszechświat ma około 13,8 miliarda lat
esa

Znaleźliśmy liczbę, w której Planck i ACT zgadzają się. To pokazuje, że trudne pomiary są wiarygodne. Rosnące napięcie między odległymi a lokalnymi pomiarami stałej Hubble’a sugeruje, że możemy być u progu nowego odkrycia w kosmologii, które może zmienić nasze rozumienie działania Wszechświata. – powiedziała Simone Aiola, badaczka z Centrum Astrofizyki Obliczeniowej Instytutu Flatiron

Ekscytujący czas dla kosmologii

Choć uważa się, że to mało prawdopodobne, pojawiły się głosy, że napięcie między dwoma sposobami pomiaru tempa ekspansji było spowodowane błędem w obserwacjach lub danych Plancka. Uzyskany wynik pokazuje, że wcale tak nie jest.

Wszystko wskazuje na to, że w kosmologii jest coś, co należy rozważyć. Oczekuje się nowych pomiarów tempa rozszerzania się Wszechświata przy użyciu innych obserwatoriów. Naukowcy rozważają wykorzystanie fal grawitacyjnych do badania Wszechświata w zupełnie inny sposób.