Kategorie Społeczeństwo

Realia rewolucji przemysłowej w USA – wyzysk dzieci i przerażające warunki pracy w XX wieku

Dziś mówimy o bezstresowym wychowaniu, jednak jeszcze nie tak dawno temu nieletni zmuszani byli do pracy. Wyzysk dzieci i wiele niepokojących zdjęć z tamtego okresu zostało uwiecznione dzięki Lewisowi Hine, który w 1908 roku został oficjalnym fotografem Krajowego Komitetu Pracujących Dzieci.


Właściciele firm czerpali spore zyski i walczyli z planowanymi reformami. Warunki, w których pracowały dzieci były przerażające, a łamanie przepisów prawa pracy było na porządku dziennym. Mimo wielu gróźb, Hine nie zniechęcił się i kontynuował swoją pracę, by zakończyć wyzysk nieletnich. Swoje zdjęcia rozpowszechniał wszędzie, gdzie mógł – gazetach, broszurach, czasopismach i wystawach.

Realia rewolucji przemysłowej w USA – wyzysk dzieci i przerażające warunki pracy w XX wiekuRealia rewolucji przemysłowej w USA – wyzysk dzieci i przerażające warunki pracy w XX wieku

Zgodnie z informacjami spisu powszechnego USA z 1900 roku, jedno z dziesięciu dzieci w wieku od 5. do 10. roku życia pracowało. W rzeczywistości dzieci stanowiły 20 procent siły roboczej w tamtym okresie. Większość nie chodziła do szkoły, więc nie umiała pisać ani czytać. Zwykle rodzice nie mieli innego wyboru, jak wysłać swoje pociechy do pracy.

Realia rewolucji przemysłowej w USA – wyzysk dzieci i przerażające warunki pracy w XX wiekuRealia rewolucji przemysłowej w USA – wyzysk dzieci i przerażające warunki pracy w XX wieku

Rewolucja przemysłowa spowodowała, że coraz więcej osób przenosiło się do miasta, gdzie trwała walka o ciężką pracę za niską płacę. Wiele rodzin było też zależne od swoich dzieci, a bez przepisów i związków zawodowych pracodawcy swobodnie mogli wykorzystywać te warunki.

Realia rewolucji przemysłowej w USA – wyzysk dzieci i przerażające warunki pracy w XX wiekuRealia rewolucji przemysłowej w USA – wyzysk dzieci i przerażające warunki pracy w XX wieku

Szacuje się, że około milion ludzi zostało rannych w 1900 roku podczas prac w fabryce. Wiele z nich było właśnie dziećmi. W 50% przypadków nieletni wykonywali niebezpieczną pracę – ich ręce były masakrowane w szybko poruszającej się maszynerii, zmęczone czasem wpadały wewnątrz. Eksplozje i pożary również zdarzały się często.

Realia rewolucji przemysłowej w USA – wyzysk dzieci i przerażające warunki pracy w XX wiekuRealia rewolucji przemysłowej w USA – wyzysk dzieci i przerażające warunki pracy w XX wieku

Choć w wielu stanach przepisy zabraniały dzieciom poniżej 14. roku życia pracować, rzeczywistość była bardzo różna, a pracodawcy mieli swoje sposoby na obejście prawa. Pracujący nieletni mieli szczęście, jeśli udało im się trafić do zakładu na „nowych prawach”. Przynajmniej mieli oświetlenie i odrobinę wentylacji.

Realia rewolucji przemysłowej w USA – wyzysk dzieci i przerażające warunki pracy w XX wiekuRealia rewolucji przemysłowej w USA – wyzysk dzieci i przerażające warunki pracy w XX wieku

Dzieci często swoją pracę wykonywały w domu. Produkcja sztucznych kwiatów, szycie ubrań, łuskanie orzechów. Choć zajęcia wydają się dość proste, żmudna praca była niezwykle męcząca i zajmowała dużo czasu, a wynagrodzenie było marne i nie wystarczało na życie w lepszych warunkach.

Realia rewolucji przemysłowej w USA – wyzysk dzieci i przerażające warunki pracy w XX wiekuRealia rewolucji przemysłowej w USA – wyzysk dzieci i przerażające warunki pracy w XX wieku

Młodzi chłopcy pracowali w kopalniach, gdzie ręcznie oddzielali węgiel od łupka. Zajęcie wykonywali przez sześć dni w tygodniu po dziesięć godzin bez przerw. Astma i inne choroby płuc były powszechne, często też zdarzały się utraty kończyn lub śmierć w pracującej w pobliżu maszynerii.

Realia rewolucji przemysłowej w USA – wyzysk dzieci i przerażające warunki pracy w XX wiekuwyzysk dzieci

Mimo strajków i wielu zakazów, prawo było słabo egzekwowane. Rodziny często fałszowały akty urodzenia, by dzieci wciąż mogły pomagać – ich praca była tania i opłacalna, a pracodawcy chętnie przystawali na takie warunki.

wyzysk dzieciwyzysk dzieci

Wiele dzieci było sierotami. Niektóre mieszkały na ulicy, inne w zamian za pracę otrzymywały schronienie i jedzenie. W tym czasie nie istniały przerwy, klimatyzacja, czy nawet wystarczające oświetlenie. Płaca nie była lepsza. Na przykład dziewczynki w fabrykach odzieżowych zarabiały nieco ponad 100 dolarów rocznie.

wyzysk dzieciwyzysk dzieci

Dopiero nowe technologie sprawiły, że praktyka przestawała się powoli opłacać. Wprowadzenie ogólnokrajowych przepisów dotyczących edukacji i wreszcie fotografie Lewisa Hine pomogły zakończyć wyzysk dzieci w 1920 roku.

wyzysk dzieciwyzysk dzieci

Ostatecznie ustawa z 1938 roku ustaliła minimalny wiek zatrudnienia na 16 lat i ograniczyła liczbę godzin. To pomogło w końcu osiągnąć cel, o który walczył Hine i przyczynić się do tego, co dziś dla wszystkich jest oczywiste – dzieciństwo.

wyzysk dzieciwyzysk dzieciwyzysk dzieciwyzysk dzieci

Fotografie: iphf.org, historyplace.com, icp.org