Kategorie PsychologiaSpołeczeństwo

Zdrowie psychiczne na całym świecie nadal ulega pogorszeniu. Sytuacja nie wygląda optymistycznie

Zdrowie psychiczne na całym świecie uległo pogorszeniu w 2021 roku, choć nie tak dramatycznie, jak miało to miejsce rok wcześniej.


Stan psychiczny

W 2020 roku zły stan psychiczny głównie napędzany był pandemią COVID-19, a raport opracowany przez Sapien Labs odnotował 8-procentowy spadek średniego zdrowia psychicznego i samopoczucia wśród uczestników.

W 2021 roku spadek trwał, ale był znacznie wolniejszy, wynosił 3 procent. W tym przypadku przyczyną również były wskaźniki COVID-19, ograniczenia i dystans społeczny. Raport powiązał stan psychiczny ze zgonami i liczbą przypadków.

Wielu twierdziło, że niejasne komunikaty rządów dotyczące COVID-19, brak wsparcia dla jednostek i skupienie się na ratowaniu gospodarki, a nie ludzi, były poważnymi błędami w zarządzaniu pandemią.

Zdrowie psychiczne na całym świecie nadal ulega pogorszeniu. Sytuacja nie wygląda optymistycznie

Analiza raportu

Wydaje się, że sytuacja gospodarcza również jest ściśle związana ze stanem zdrowia psychicznego. Kiedy system ekonomiczny szwankuje, sprzyja to nierównościom i zachęca do wyzysku, co powoduje gorsze wyniki w zakresie zdrowia psychicznego populacji.

Najgorzej sytuacja wyglądała w centralnej anglosferze (Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Irlandia, Australia, Nowa Zelandia) oraz Afryce Południowej. W Ameryce Łacińskiej i krajach Europy kontynentalnej sytuacja nie była tak dramatyczna.

Najbardziej dotknięte wydaje się był młode pokolenie. Tylko 7 procent osób powyżej 65. roku życia ma problemy ze zdrowiem psychicznym w porównaniu z 44 procentami młodych ludzi. Patrząc na różnice między płciami, mężczyźni mają tendencję do lepszego samopoczucia.

Zdrowie psychiczne na całym świecie nadal ulega pogorszeniu. Sytuacja nie wygląda optymistycznie

W tym roku wyniki dość szczerze nas zaskoczyły. Jest to pierwszy pogląd na skalę różnic w dobrostanie psychicznym w różnych grupach wiekowych, płci i krajach. Ogólnie rzecz biorąc, odkrycia były zaskakujące i skłoniły nas do zastanowienia się, że być może nasze systemy wzrostu gospodarczego, wartości indywidualizmu i przejście od interakcji osobistej do w dużej mierze cyfrowej sprzyjają środowisku słabego samopoczucia psychicznego. Dane te jasno pokazują, że aby pielęgnować ludzkiego ducha, potrzebujemy nowego paradygmatu. – głosi raport

Potrzebne zmiany

Konieczne są zmiany, by powstrzymać rozwijający się kryzys. Nie chodzi tylko o pomoc tym, którzy walczą, ale przede wszystkim o usunięcie czynników, które powodują pogorszenie zdrowia psychicznego.